Difference between revisions of "प्रोटिन"

Jump to navigation Jump to search
==संरचना==
प्रोटिनया प्यता संरचना दइ-
* प्राथमिक संरचना (Primary structure): अमिनो एसिदतेगु छझ्वः, थुकियात पोलिअमाइद नं धाइ।
* द्वितीय संरचना (Secondary structure): अल्फा हेलिक्स, बेता शीत, तर्न आदि दूगु संरचना
* तृतीय संरचना (Tertiary structure): हाइद्रोफोबिक कोर, साल्त ब्रिज, दाइसल्फाइद बोन्द, पोस्तत्रान्स्लेसन मोदिफिकेसन आदि छ्य्‌ला दयावइगु संरचना
* तृतीय संरचना (Tertiary structure)
* चतुर्थ संचरना (Quaternary structure): थीथी पोलिपेप्ताइदत जानाः दयेकीगु, प्रोटिन कम्प्लेक्सया रुपय् ज्या याइगु रुप।
 
==स्वयादिसँ==
३१,०९८

edits

Navigation menu