आयात: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
'''आयात''' धागुधयागु छगू थासय् पिनेनंमेगु थासं सामान, वा विचाः आदि हइगुआधिकरिक कथं ल्ह्ययाहयेगु ज्यायात धायेगु ज्यायाइ ख।
==खँग्वःयागु उत्पत्ति व छ्येलेज्याछ्यलेज्या==
===उत्पत्ति व विकास===
थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु छ्येलेज्याछ्यलेज्या दक्लेदक्कले न्ह्यन्हापां संस्कृतय् जुगुजूगु ख।ख: । लिपा थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु [[तत्सम खँग्व:]]या रुपे यक्व भासेभासय्, यक्व कथलंकथं छ्येलेज्याछ्यलेज्या जुल।
===छ्यलेज्या===
===छ्येलेज्या===
 
थ्व खँग्वयागुखँग्व:यागु छ्येलेज्याछ्यलेज्या संस्कृतय् व संस्कृत नाप स्वापू दुगु व संस्कृत नंसंस्कृतभासं बुया वगुव:गु भाषेभाषाय् जुगुजूगु खने दु।दु ।
==स्वया दिसँ==
*[[बनेज्या]]
Anonymous user

Navigation menu