विजापुर तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
विजापुर तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला विजापुर जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


विजापुर तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया विजापुर जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

 • बिजापूर
 • नागठाण
 • तिकोटा

बिजापूर[सम्पादन]

मा.बागायत कसबा बिजापूर हडगलि कुमटगि
कग्गोड शिवणगि हॊन्नुटगि कवलगि
हिट्टनहळ्ळि जुमनाळ खतिजापूर उत्नाळ
हॆगडिहाळ कतकनळ्ळि उकमनाळ भूतनाळ
अंकलगि मधभावि ऐनापूर बुरणापूर
रंभापूर

नागठाण[सम्पादन]

नागठाण हुणश्याळ कन्नूर मडसनाळ
जंबगि A हॊन्नळ्ळि अलियाबाद इंगनाळ
गूगधडि डॊमनाळ तिडगुंदि आहेरि
मखणापूर मिंचनाळ बॊम्मनळ्ळि कन्नाळ
गुणकि शिरनाळ द्याबेरि

तिकोटा[सम्पादन]

तिकोटा तॊरवि नवरसपूर ताजपूर H
कॊट्याळ हॊनवाड कनमडि बिज्जरगि
बाबानगर घॊणसगि अळगिनाळ कळ्ळकवटगि
जालगेरि यत्नाळ टक्कळकि हुबनूर
सिद्दापूर कॆ धनर्गि लोहगांव इट्टंगिहाळ
अरकेरि बरटगि हंचनाळ PH

तालुकया पंचायत[सम्पादन]

विजापुर तालुकाय ३३गू तालुक पंचायत चुनाव क्षेत्र दु

 • आहेरि
 • अलियाबाद
 • अरकेरि
 • अर्जुणगि
 • बबलेश्वर
 • विजयपुर नगर सभॅ
 • बिज्जरगि
 • देवरगॅण्णूर

 • गुणदाळ
 • गुणकि
 • हलगणि
 • हिट्नळ्ळि
 • होॅनवाड
 • होॅन्नुटगि
 • जैनापुर
 • जुमनाळ

 • जालगेरि
 • जंबगि हॅच्
 • कनमडि
 • कन्नूर
 • काखंडकि
 • मधबावि
 • मखणापुर
 • ममदापुर

 • नागठाण
 • निडोणि
 • सारवाड
 • शिवणगि
 • सिद्दापुर कॅ
 • ताजपुर हॅच्
 • टक्कळकि
 • तिकोटा
 • तोॅरवि


स्वयादिसँ[सम्पादन]