वयलार सिरपा

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

वयलार सिरपा मलायलम साहित्यया सिरपा ख। सन् १९७७य् पलिस्था जूगु थ्व सिरपा वयलार‍ रामवर्‍म्म लुमन्ति गुथिं बीगु या।

सिरपा त्यामि पिनिगु धलः[सम्पादन]

दँ साहित्यकार सफू मेमेगु‍
1977 लळितांबिक अन्तर्‍ज्जनं अग्निसाक्षि
1978 पि.के. बालकृष्णन्‍ इनि ञान्‍ उऱङ्ङट्टॆ
1979 मलयाऱ्ऱूर्‍ रामकृष्णन्‍ यन्त्रं
1980 तकऴि शिवशङ्करप्पिळ्ळ कयर्‍
1981 वैलोप्पिळ्ळि श्रीधरमेनोन्‍ मकरकॊय्त्त्
1982 ऒ.ऎन्‍.वि. कुऱुप्प् उप्प्
1983 विलासिनि अवकाशिकळ्‍
1984 सुगतकुमारि अम्पलमणिकळ्‍
1985 ऎं.टि. वासुदेवन्‍ नायर्‍ रण्टामूऴं
1986 ऎन्‍.ऎन्‍. कक्काट् सफलमीयात्र
1987 ऎन्‍. कृष्णपिळ्ळ प्रतिपात्रं भाषणभेदं
1988 तिरुनल्लूर्‍ करुणाकरन्‍ तिरुनॆल्लूर्‍ करुणाकरन्ऱॆ कवितकळ्‍
1989 सुकुमार्‍ अऴीक्कोट् तत्वमसि
1990 सि. राधाकृष्णन्‍ मुन्‍पे पऱक्कुन्न पक्षिकळ्‍
1991 ऒ. वि. विजयन्‍ गुरुसागरं
1992 ऎं.कॆ. सानु चङ्ङम्पुऴ - नक्षत्रङ्ङळुटॆ स्नेहभाजनं
1993 आनन्द् (पि. सच्चिदानन्दन्‍) मरुभूमिकळ्‍ उण्टाकुन्नत्
1994 कॆ. सुरेन्द्रन्‍ गुरु
1995 तिक्कोटियन्‍ अरङ्ङु काणात्त नटन्‍
1996 पॆरुम्पटवं श्रीधरन्‍ ऒरु सङ्कीर्‍त्तनं पोलॆ
1997 माधविक्कुट्टि नीर्‍मातळं पू‍त्त कालं
1998 ऎस्. गुप्तन्‍ नायर्‍ सृष्टियुं सृष्टा‍वुं
1999 कोविलन्‍ तट्टकं
2000 ऎं.वि. देवन्‍ देवस्पन्दनं
2001 टि. पद्मना‍भन्‍ पुऴ कटन्नु मरङ्ङळुटॆ इटयिलेक्क्
2002 कॆ. अय्यप्पप्पणिक्कर्‍ अय्यप्पप्पणिक्करुटॆ कवितकळ्‍
2003 ऎं. मुकुन्दन्‍ केशवन्ऱॆ विलापं
2004 साऱा जोसफ् आलाहयुटॆ पॆण्‍‌मक्कळ्‍
2005 कॆ.सच्चिदानन्दन्‍[१] साक्ष्यङ्ङळ्‍
2006
2007 ऎं. लीलावति अप्पुविन्ऱॆ अन्वेषणं
2008 ऎं.पि. वीरेन्द्रकुमार्‍ हैमवतभूविल्‍
2009 ऎं. तोमस् मात्यु मारार्‍ - लावण्यानुभवत्तिन्ऱॆ युक्ति शिल्पं[२][३]


लिधंसा[सम्पादन]

  1. Vayalar award for Sachidanandan at The Hindu Saturday, Oct 15, 2005
  2. "वयलार्‍ पुरस्कारं तोमस् मात्युविन्", Metro vartha. Retrieved on 2009-10-11. (in मलयाळं)
  3. "वयलाऱिन्ऱॆ 'इरट्टिमधुर'त्तिल्‍ विजयनिलयं", मातृभूमि. Retrieved on 2009-10-11. (in मलयालम)