Jump to content

लातिन लिपि

विकिपिडिया नं
ल्याटिन लिपि
प्रकार: अल्फाबेट
भाय् तः: ल्याटिन भाय्रोमान्स भाषा; अप्व युरोपेली भाषा; रोमानिकरण यक्व भाय् ये खने दु
इ लागा: ~७०० B.C. निसें आ तक्क
मां लिपि: प्रोटो-क्यनानाइट लिपि
 फोनेसियन लिपि
  युनानी लिपि
   पुलां इटालिक लिपि
    ल्याटिन लिपि
फुकि लिपि: सिरिलिक लिपि
कप्टिक लिपि
आर्मेनिक लिपि
रुनिक लिपि
युनिकोड: स्वयादिसं युनिकोड ल्याटिन
ISO 15924 code: Latn

 

ल्याटिन लिपि हलिमय् दक्ले यक्व छ्येलिगु लिपिय् छगु खः।

थ्व लिपियागु उदाहरण[सम्पादन]

अक्षर : A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V X
उच्चारण: अ (आ) ए (ऍ) फ़ इ (ई, य) ओ (ऑ) क्व उ (ऊ, उअ) क्स