याज्ञवल्क्य

विकिपिडिया नं
याज्ञवल्क्य
बूगु Chamathkarapura
काल Vedic period, Brihat Kalpa (aeon)
क्षेत्र Indian Subcontinent
मू अभिरुचि sage of Vedic India

याज्ञवल्क्य छम्ह नांजाम्ह भारतीय ऋषि खः।