यचिं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

यचिं (English: Biological Sex, पर्वते: जैविक लिङ्ग) धयागु मनूतयेगु यौनाआङ्ग पाखे ब्वथली। "यचा" थुकेगु "चिं" जुयाः थ्व "यचिं" खँग्वः दःवःगु खः।

प्रकार[सम्पादन]

यचिं स्वताजी दै:

  1. बायचिं
  2. मायचिं
  3. त्यामज्यू यचिं