मुधोळ तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
मुधोळ तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला बागलकोट जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


मुधोळ तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया बेलगावि विभागया बागलकोट जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

  • मुधोळ
  • लोकापूर

मुधोळ[सम्पादन]

मुधोळ झंजरकोप्प मिर्जि मल्लापूर पि.जॆ.
ऒंटगोडि चन्नाळ उत्तूर रंजणगि
रूगि जालिबेर मंटूर बुद्नि पि .ऎं.
मॆळ्ळिगेरि किशोरि हलगलि सोरगांव
मालापूर कुळलि मुगळखोड बॆळगलि
नागराळ अक्किमरडि नंदगांव ढवळेश्वर
महालिंगपूर सैदापूर कॆसरकॊप्प बिसनाळ
बुद्नि पि. डि. शिरोळ मारापूर संगानट्टि
मदभावि मळलि

लोकापूर[सम्पादन]

हॆब्बाळ मुद्दापूर तिम्मापूर लोकापूर
नागणापूर लक्षानट्टि वर्चगल् पाल्किमान्य
जाडर अरळिकट्टि ब्याडर अरळिकट्टि ज्यालिकट्टि.बि.कॆ ज्यालिकट्टि.कॆ.डि
चौडपूर हॊसकोटॆ मल्लापूर.पि.ऎल् दादनट्टि
कनसगेरि निंगापूर हलकि बॊम्मनबुद्नि
आलगुंडि.बि.कॆ बुद्नि.बि.कॆ यडहळ्ळि वज्जरमट्टि
मरिकट्टि चिचखंडि.बि.कॆ गुलगाल जंबगि चिक्कूर
चित्रभानुकोटि भंटनूर बद्नूर जुन्नूर
जीरगाळ चिचखंडि.कॆ.डि पॆट्लूर कसबा जंबगि
मॆटगुड् जंबगि.कॆ.डि बिदरि बुद्नि.कॆ.डि
माचकनूर बरगि इंगळगि अंतापूर

स्वयादिसँ[सम्पादन]