पुचः:69 ईसा पूर्वय् बुम्ह

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

ज्ख्न्ह्ग्त्गुय्द्र्द्त्४५४५४५त्ग्त्ग्द्फ्फ्ग्

पुच "69 ईसा पूर्वय् बुम्ह"य् दुगु च्वसुत।

थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।