पुचः:जाः व यचा म्ह्वःल्याः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पुचलय् जाः व यचा म्ह्वःल्याः बारे च्वसुत दुथ्याः

उपपुचःतः

थ्व पुचले बियातःगु उपपुचः जक्क दु।

पुच "जाः व यचा म्ह्वःल्याः"य् दुगु च्वसुत।

१२ सकलय् थ्व बियातःगु १२ पौस थ्व पुचले दु।