पुचः:ग्वहालि मालाच्वंपिं विकिपिडियामित

विकिपिडिया नं

ग्वहालि मालाच्वंपिं विकिपिडियामितेगु पुचः। थ्व पुचःले सुं छम्ह नं छ्य्‌लामि दःसा वय्‌कःयात छिं फक्व ग्वहालि यानादीत इनाप दु।

थ्व पुचले आःईले पौ वा मिदिया मदु।