ताङ्गान्यिका पुखू

विकिपिडिया नं
Lake Tanganyika
Lake Tanganyika - Map of Lake Tanganyika
Map of Lake Tanganyika
कोअर्डिनेट 5°30′S 29°30′E
पुकु प्रकार Rift Valley Lake
मूल Ruzizi River
Malagarasi River
Kalambo River
मू पिनेवनिगु थाय् Lukuga River
क्याच्मेन्ट लागा 231,000 km²
ड्रेनेज बेसिन देतः Burundi
The DRC
Tanzania
Zambia
दक्ले अप्वगु हाक 673 km
दक्ले अप्वगु ब्या 50km / 72km
सतह लागा 32,900 km²
औसत जा: 570m
दक्ले अप्वगु जा: 1,470m
लयागु मात्रा 18,900 km³
तट हाक1 1,828 km
सतह उचाई 773m
बस्ती Kigoma, Tanzania
Kalemie, DRC
1 Shore length is an imprecise measure which may not be standardized for this article.

टाङान्यिका पुकु अफ्रिकायागु छगु तधंगु पुकु खः।