कुँइँ

विकिपिडिया नं
(Redirected from चुसि)

कुँइँ वा चुसि धाःगु छगु धार दुगु चाय्गु ज्याभः खः। थ्व ज्याभःयात भुतूलि थीथी नसा ज्वरेयायेबिलय् तरकारी, लाः आदि चायेत छ्यलि।