Jump to content

खगडिया जिल्ला

विकिपिडिया नं

खगडिया जिल्ला भारतया बिहार राज्यया छगू जिल्ला ख।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१० २२३ जिल्ला खगड़िया २४५ १५७९७२७ ८३७२८१ ७४२४४६
१० २२३ १३२२ तहसील अलौली ४४ २८२१२७ १४७९७२ १३४१५५
१० २२३ १३२३ तहसील खगड़िया ४६ ३३१९५२ १७६१२९ १५५८२३
१० २२३ १३२४ तहसील मानसी १० ८८५११ ४७३२१ ४११९०
१० २२३ १३२५ तहसील चौथम २८ १५३८३१ ८१६४९ ७२१८२
१० २२३ १३२६ तहसील बेलदौर २९ २००२२३ १०५१९७ ९५०२६
१० २२३ १३२७ तहसील गोगरी ४२ २७९०१७ १४८८७५ १३०१४२
१० २२३ १३२८ तहसील परबत्ता ४६ २४४०६६ १३०१३८ ११३९२८

स्वयादिसँ[सम्पादन]