खँलाबँला:

  विकिपिडिया नं

  खँलाबँला:स

  थ्व पौ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

  च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

  Start a discussion about स

  Start a discussion