खँलाबँला:शात्यायनि (उपनिषद्)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ शात्यायनि (उपनिषद्) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम