खँलाबँला:शरण्यौ

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:शरण्यौ

थ्व पौ शरण्यौ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम