खँलाबँला:वेटगाडु (सन् १९८०या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ वेटगाडु (सन् १९८०या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम