खँलाबँला:विग्रह पाल

Page contents not supported in other languages.
विकिपिडिया नं

थ्व पौ विग्रह पाल च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम