खँलाबँला:विकिपिडियाःहलिमसफूया ख्यःत

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ विकिपिडियाःहलिमसफूया ख्यःत च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम