खँलाबँला:रात्रौ

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:रात्रौ

थ्व पौ रात्रौ च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम