खँलाबँला:पुतुयुकम् (सन् १९५४या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:पुतुयुकम् (सन् १९५४या संकिपा)

थ्व पौ पुतुयुकम् (सन् १९५४या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम