खँलाबँला:पिट्टलवानिपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

    विकिपिडिया नं

    थ्व पौ पिट्टलवानिपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

    च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

    Start a discussion about पिट्टलवानिपालेम् मण्डल, गुन्टूर जिल्ला

    Start a discussion