खँलाबँला:न्हिल्याः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:दिनाङ्कः

थ्व पौ न्हिल्याः च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम

Start a discussion about न्हिल्याः

Start a discussion