खँलाबँला:दन्तोला

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:दन्तोला

थ्व पौ दन्तोला च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम