खँलाबँला:खरुक्यन्ही

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:खरुक्यन्ही

थ्व पौ खरुक्यन्ही च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम