खँलाबँला:क्षरं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:क्षरं

थ्व पौ क्षरं च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम