खँलाबँला:कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा)

थ्व पौ कात्तवरायऩ् (सन् १९५८या संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम