खँलाबँला:उड्डाययति

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:उड्डाययति

थ्व पौ उड्डाययति च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम