खँलाबँला:अकृत्स्नविदाः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

खँलाबँला:अकृत्स्नविदाः

थ्व पौ अकृत्स्नविदाः च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम