खँलाबँला:अकसोडा-कण्डार.३, थलीसैंण तहसील

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ अकसोडा-कण्डार.३, थलीसैंण तहसील च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम