खँलाबँला:अकलॆ आकाशं (मलयालम संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पौ अकलॆ आकाशं (मलयालम संकिपा) च्वसुया सुधारया निंतिं खँल्हाबल्हा यायेत देकाःतःगु खँल्हाबल्हा पौ ख।

च्वसुनाप स्वापू दूगु नियम