कुन्ति

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

कुन्ति वेदकथं मनूया वंशजयाम्ह छम्ह हिन्दू पात्र खः । महाभरतया बाखं कथं पन्चपाण्डवया मां कथं म्हस्यूम्ह पात्र खः ।