अंकोला तालुका

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
अंकोला तालुका
Coordinates
देय् Flag of India.svg India
State कर्नाटक
जिल्ला उत्तर कन्नड जिल्ला
Time zone IST (UTC+5:30)


अंकोला तालुका भारतया दक्षिणी राज्य कर्नाटकया उत्तर कन्नड जिल्लाया छगु तालुका ख। थ्व तालुकाया मू ज्या बुंज्या, बनय्‌ज्या आदि ख। थ्व तालुकाय् द्रविड भाषा परिवारया कन्नड भाषा छ्यलिगु या। नापं, थन मेमेगु भाय्‌ ल्हाइपिं मनुत नं दु।

विभाजन[सम्पादन]

थ्व तालुकायात प्रशासनया निंतिं क्वय् बियातःगु होबळिइ विभाजित यानातःगु दु-

 • अचवॆ
 • अदिगॊन्
 • अड्लूर्
 • अग्रगोण
 • अग्सुर्
 • अल्जॆरि
 • अंद्लॆ
 • आवॆर्स
 • बाललॆ
 • बाळॆगुळि
 • बॆळंबार्
 • बेलिकेरि
 • बॆळ्सॆ
 • भाविकेरि
 • बिद्रगॆर्
 • बिळिह्यॊंगि
 • बॊब्रुवाड
 • ब्राह्मर्
 • देविगद्दॆ
 • दोंग्रि
 • देवर्बावि
 • गुंडबाळ
 • हल्वळ्ळि
 • हार्वाड
 • हत्तिकेरि
 • पद्मापुर् हॆग्गर
 • मक्किगद्दॆ
 • हॆग्गर्निकोटॆदेवि
 • हिच्कड
 • हिल्लूरु
 • हित्तल्मक्कि
 • हॊस्कॆरि
 • जोग
 • जाम्गोड्
 • कब्गल्
 • कल्लेश्वर
 • कम्मनि
 • कणगिल
 • कॆंडिगॆ
 • कॆणि
 • कॆंकणि शिवपुर
 • कॊग्रॆ
 • कुंबार्केरि
 • कुंट्गणि
 • लक्कॆगुळि
 • लक्ष्मेश्वर
 • मणिगद्दॆ
 • मंजगुणि
 • मॊगट
 • मॊरळ्ळि
 • नदिबाग्
 • नवगद्दॆ
 • नॆल्लूर् कंचिन् बैल्
 • पूजगेरि
 • सगडगेरि
 • शॆटगेरि
 • शेवॆगुळि
 • शिक्लितुर्लि
 • शिंगनमक्कि
 • शिरगुंजि
 • शिरूरु
 • सुंक्साल्
 • सूर्वॆ
 • ताकत्गेरि
 • तॊर्कॆ
 • तॆंककेरि
 • उल्वारॆ
 • विद्या हॆग्गार्
 • वंदिगॆ
 • वरिल्बेन
 • वासर् कुद्रिगॆ
 • वडिबॊग्रि

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]