मध्यप्रदेशया जिल्लातयेगु धलः

विकिपिडिया नं
थन झासँ: navigation, मालादिसँ

भारतया मध्यप्रदेश १०गु विभागय् विभक्त दु । थ्व विभागतयेगु दुने यक्व जिल्ला दु। सकल मध्यप्रदेशय् ५० जिल्ला दु ।

विभाग[सम्पादन]

भोपाल विभाग चम्बल विभाग ग्वालियर विभाग इन्दौर विभाग जबलपुर विभाग नर्मदापुर विभाग रेवा विभाग सागर विभाग शहडोल विभाग उज्जयिनि विभाग
भोपाल जिल्ला मोरेना जिल्ला अशोकनगर जिल्ला अलिराजपुर जिल्ला बालाघाट जिल्ला बेतुल जिल्ला रेवा जिल्ला छतरपुर जिल्ला अन्नुपुर जिल्ला देवास जिल्ला
रायसेन जिल्ला शिवपुर जिल्ला शिवपुरी जिल्ला बर्वानि जिल्ला छिन्दवाडा जिल्ला हरदा जिल्ला सतना जिल्ला दमोह जिल्ला दिण्डोरी जिल्ला मन्दसोर जिल्ला
रायगढ जिल्ला, मध्यप्रदेश भिण्ड जिल्ला दतिया जिल्ला बर्हानपुर जिल्ला जबलपुर जिल्ला होशङ्गाबाद जिल्ला सीधी जिल्ला पन्ना जिल्ला शहडोल जिल्ला नीमच जिल्ला
सिहोर जिल्ला ----- गुना जिल्ला धार जिल्ला कटनी जिल्ला ----- सिङ्ग्रौली जिल्ला सागर जिल्ला उमरिया जिल्ला रतलाम जिल्ला
विदिशा जिल्ला ----- ग्वालियर जिल्ला इन्दौर जिल्ला मण्डला जिल्ला ----- ----- टीकमगढ जिल्ला ----- शाजापुर जिल्ला
----- ----- ----- झबुवा जिल्ला नरसिङ्गपुर जिल्ला ----- ----- ----- ----- उज्जयिनी जिल्ला
----- ----- ----- खाण्डवा जिल्ला(पूर्वनीमर जिल्ला) शिवोनी जिल्ला ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- खर्गोन जिल्ला(पश्चिमनीमर) ----- ----- ----- ----- ----- -----


जिल्ला[सम्पादन]

चिं जिल्ला केन्द्र जनसङ्ख्या (२०११) क्षेत्रफल (km²) जनघनत्त्व(/km²) अधिकृत जाःथाय्
AL अलिराजपुर अलिराजपुर http://alirajpur.nic.in/
AP अन्नुपुर अन्नुपुर ६,६७,१५५ ३,७०१ १८० http://anuppur.nic.in/
AS अशोकनगर अशोकनगर ६,८८,९४० ४,६७३.९४ १४७ http://ashoknagar.nic.in/
BL बालाघाट् बालाघाट् १,४४५,७६० ९,२२९ १५७ http://balaghat.nic.in/
BR बर्वानि बर्वानि १,०८१,०३९ ५,४३२ १९९ http://barwani.nic.in/
BE बेतुल बेतुल १,३९४,४२१ १०,०४३ १३९ http://betul.nic.in/
BD भिण्ड भिण्ड १,४२६,९५१ ४,४५९ ३२० http://bhind.nic.in/
BP भोपाल भोपालनगर १,८३६,७८४ २,७७२ ६६३ http://bhopal.nic.in/
BU बर्हानपुर बर्हानपुर http://burhanpur.nic.in/
CT छतरपुर छतरपुर १,४७४,६३३ ८,६८७ १७० http://chhatarpur.nic.in/
CN छिन्दवाडा छिन्दवाडा १,८४८,८८२ ११,८१५ १५६ http://chhindwara.nic.in/
DM दमोह दमोह १,०८१,९०९ ७,३०६ १४८ http://damoh.nic.in/
DT दतिया दतिया ६२७,८१८ २,६९४ २३३ http://datia.nic.in/
DE देवास देवास १,३०६,६१७ ७,०२० १८६ http://dewas.nic.in/
DH धार धार १,७४०,५७७ ८,१५३ २१३ http://dhar.nic.in/
DI दिण्डोरी दिण्डोरी ५७९,३१२ ७,४२७ ७८ http://dindori.nic.in/
GU गुना गुना ९७६,५९६ ६,४८५ http://guna.nic.in/
GW ग्वालियर् ग्वालियर् १,६२९,८८१ ५,४६५ २९८ http://gwalior.nic.in/
HA हरदा हरदा ४७४,१७४ ३,३३९ १४२ http://harda.nic.in/
HO होशङ्गाबाद् होशङ्गाबाद् १,०८५,०११ ६,६९८ १६२ http://hoshangabad.nic.in/
IN इन्दौर इन्दौर ४,५८५,३२१ ३,८९८ ६६३ http://www.indore.nic.in/
JA जबलपुर जबलपुर २,१६७,४६९ ५,२१० ४१६ http://jabalpur.nic.in/
JH झबुवा झबुवा १,३९६,६७७ ६,७८२ २०६ http://jhabua.nic.in/
KA कटनी कटनी १,०६३,६८९ ४,९४७ २१५ http://katni.nic.in/
EN खाण्डवा (पूर्वनीमर) खाण्डवा १,७०८,१७० १०,७७९ १५८ http://khandwa.nic.in/
WN खर्गोन खर्गोन(पश्चिमनीमर) 1,529,954 8,010 191 http://khargone.nic.in/
ML मण्डला मण्डला ८९३,९०८ ५,८०५ १५४ http://mandla.nic.in/
MS मन्दसोर मन्दसोर १,१८३,३६९ ५,५३० २१४ http://mandsaur.nic.in/
MO मोरेना मोरेना १,५८७,२६४ ४,९९१ ३१८ http://morena.nic.in/
NA नरसिङ्गपुर नरसिङ्गपुर ९५७,३९९ ५१३३ १८७ http://narsinghpur.nic.in/
NE नीमच नीमच ७२५,४५७ ४,२६७ 170 http://neemuch.nic.in/
PA पन्ना पन्ना ८५४,२३५ ७,१३५ १२० http://panna.nic.in/
RE रेवा रेवा १,९७२,३३३ ६,३१४ ३१२ http://rewa.nic.in/
RG रायगढ रायगढ १,२५३,२४६ ६,१४३ २०४ http://rajgarh.nic.in/
RL रतलाम रतलाम १,२१४,५३६ ४,८६१ २५० http://ratlam.nic.in/
RS रायसेन रायसेन १,१२०,१५९ ८,४६६ १३२ http://raisen.nic.in/
SG सागर सागर ६,१२१,७८३ १०,२५२ १९७ http://sagar.nic.in/
ST सतना सतना १,८६८,६४८ ७,५०२ २४९ http://satna.nic.in/
SR सिहोर सिहोर १०,७८.७६९ ६,५७८ १६४ http://sehore.nic.in/
SO शिवोनी शिवोनी १,१६५,८९३ ८७५८ १३३ http://seoni.nic.in/
SH शहडोल शहडोल १,५७२,७४८ ९,९५४ १५८ http://shahdol.nic.in/
SJ शाजापुर शाजापुर १,२९०,२३० ६,१९६ २०८ http://shajapur.nic.in/
SP शिवपुर शिवपुर ५५९,७१५ ६,५८५ ८५ http://sheopur.nic.in/
SV शिवपुरी शिवपुरी १,४४०,६६६ १०,२९० १४० http://shivpuri.nic.in/
SI सीधी सीधी १,८३०,५५३ १०,५२० १७४ http://sidhi.nic.in/
SN सिङ्ग्रौली वैधान ९२०,१६९ ५,६७२ १६२ http://singrauli.nic.in/
TI टीकमगढ टीकमगढ १,२०३,१६० ५,०५५ २३८ http://tikamgarh.nic.in/
UJ उज्जयिनी उज्जयिनी १,७०९,८८५ ६,०९१ २८१ http://ujjain.nic.in/
UM उमरिया उमरिया ५१५,८५१ ४,०६२ १२७ http://umaria.nic.in/
VI विदिशा विदिशा १,२१४,७५९ ७,३६२ १६५ http://vidisha.nic.in/

स्वयादिसँ[सम्पादन]